Rekisteri- ja tietosuojaseloste, henkilötieto- ja evästekäytännöt

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 19.12.2022

Katsastajasi.fi- ketju on osa kotimaista A-Katsastus Group Oy:tä.

Katsastajasi.fi- palvelupisteet: Mikkeli Uusitie, Juva, Puumala, Savonlinna Asemantie, Savonlinna Schaumanintie, Varkaus Leijukuja, Heinävesi, Leppävirta, Kuopio Kallantie 7 sekä Lappeenranta Toikansuontie, Lappeenranta Paalukatu, Imatra Sukkulakatu, Simpele ja Siilinjärvi Guru.

Rekisterinpitäjä
A-Katsastus Group Oy
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
PL200, 00381 Helsinki

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
sähköposti: tietosuoja@a-katsastus.fi

Rekisterin nimi
A-Katsastus Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös muissa A-Katsastus- konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä viestimiä käyttäen asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, palvelun toteuttamiseksi, palvelun tilauksen yhteydessä annettu suostumus tai henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö voi koostua seuraavista tiedoista.

 • Henkilön nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinointi ja yhteydenottoluvat
 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
 • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
 • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
 • Evästetiedot
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutus- ja maksutiedotm tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä ajanvarauksiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyä toteutetaan käyttötarkoituksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi myös kummpaneiden toimesta. Kumppanit toteuttavat teknisesti rekisteriin liittyviä palveluita ja tarjoavat rekisterin käyttöön liittyviä IT-järjestelmiä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
EU:n tai ETA:n ulkopuolisia kumppaneita voimme käyttää ainoastaan katsastusmuistutuksen ja muun katsastukseen liittyvän sähköpostiviestinnän välittämiseen siihen luvan erikseen antaneille asiakkaille. Siirrettävää tietoa on asiakkaan sähköpostiosoite ja viestin sisältö (A-Katsastukselta asiakkaalle menevä sähköpostiviesti). EU:n tai ETA:n ulkopuolisten kumppaneiden suhteen olemme varmistaneet tietosuoja-asetuksen edellyttämät suojaustoimenpiteetsisällyttämällä sopimuksiin Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tietojen siirtämisestä tai muilla vastaavilla tietosuoja-asetuksen mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä. T

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Katsastus- konsernin ja palveluntarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muill ateknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruuttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Oikeus tietojen tarkastamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen ellei käsittelylle ole enää olemassa laillista perustetta
 • Oikeus käsittelyn vastustamiseen, mikäli tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa milloin tahansa.
 • Oikeus tietojenkäsittelyn rajoittamiseen, mikäli rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden, kokee käsittelyn lainvastaiseksi tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen liittyvä toimenpide on kesken.
 • Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikottavan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi olla yhteydessä sähköisellä lomakkeella asiakaspalveluumme tai sähköpostitse selosteessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

A-Katsastus Group Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Henkilötietojen käsittelykäytäntö

Haluamme pitää antamistasi henkilötiedoista hyvää huolta. Aivan kuten asiakkaistammekin.

Käsittelemme henkilötietoja myynti- ja markkinointitarkoituksissa, asiakaspalveluun ja -suhteeseen liittyvissä tarkoituksissa sekä asiakastyytyväisyyden ja palvelujemme kehittämiseksi. Lähettäessäsi jonkin verkkopalvelussamme olevan lomakkeen antamasi tiedot siirtyvät käsiteltäväksemme.

Lomakkeilla ei ole sallittua lähettää alle 16-vuotiaiden henkilöiden tietoja, mikäli lomakkeen yhteydessä ei ole erikseen muuten mainittu. Henkilötietoja käsitellään meidän ja valittujen henkilötietojen käsittelijöiden toimesta suojatuissa tietoturvallisissa järjestelmissä.

Markkinointirekisteri

Markkinointirekisteristämme tietoa tällä sivulla.

Evästeet ja muut tunnistetiedot

Lomakkeilta lähettämiesi tietojen lisäksi verkkopalvelussamme tallennetaan selaimeesi evästeitä tällä sivulla olevan evästekäytäntömme mukaisesti.

Markkinointiesto

Voit halutessasi asettaa sähköpostimarkkinointieston joko erillisellä pyynnöllä tai jokaisen markkinointiviestin mukana tulevalla linkillä.

Valitusoikeus

Mikäli katsot, että sinua koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyn asetuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jäikö kysyttävää?

Mikäli henkilötietojen käsittelystä heräsi kysyttävää, ole meihin rohkeasti yhteydessä.

Evästekäytännöt

Evästeistä yleisesti
Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet) ja palvelussa olevien toimintojen mahdollistamiseksi (toiminnalliset evästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

Seurantaevästeet
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Toiminnalliset evästeet
Verkkopalvelun toiminnalliset osa-alueet, jotka edellyttävät käyttäjän kirjautumista tai muuta tunnistautumista vaativat evästeen toimiakseen. Evästeen tietoihin tallennetaan tarvittavat tiedot käyttäjästä ja eväste poistetaan sen määräajan päätteeksi tai kun käyttäjä kirjautuu ulos.

Muut tunnisteet
Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.