Hinnasto

Henkilöpalvelu

Liitteetön rekisteri-ilmoitus

8,50 €

Rekisteröintitodistuksen I ja II osan tulostus

8,50 €

Koenumerotodistuksen muutos tai tulostus

8,50 €

Teknisen osan kopio

8,50 €

Kansainvälinen rekisteröintitodistus

7,90 €

Liitteellinen rekisteri-ilmoitus

19 €

Liikennekäytöstäpoisto

19 €

Muu rekisteröintiä koskeva päätös

19 €

Väliomistajarekisteröinti

40 €

Muut suoritteet

Toimistomaksu (esim. vakuutuksen tekeminen)

5 € / 10 €

Erityisrekisteröintipalvelut

Siirtolupa

15 €

Rekisterikilvet

Ajoneuvon rekisterikilpi

5,50 €

Muu rekisterikilpi

7,50 €